Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 7Tablica 7

Opis Tablicy 7: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka Pamiątkowa WAT wz.1993r. Warszawa Odznaka Absolwenta WAT wz.1993r. Warszawa…