Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 4Tablica 4

Opis Tablicy 4: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka 58 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego Dęblin Odznaka XX lecie 58lpszb…