Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 2Tablica 2

Opis Tablicy 2: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka Katedry Płatowca i Silnika WSOSP Odznaka Katedra Taktyki WOSL…