Polskie Odznaczenia Wojskowe

Tablica 2Tablica-2

Opis Tablicy 2:

Kolejno od górnego rzędu z lewej strony

 1. Odznaka Katedry Płatowca i Silnika WSOSP
 2. Odznaka Katedra Taktyki WOSL
 3. Odznaka Służba Wysokościowo-Ratownicza WSOSP
 4. Odznaka Katedra Uzbrojenia WSOSP
 5. Odznaka Katedra Awioniki i Systemów Sterowania WSOSP [wersja z gapą]
 6. Odznaka Katedra Awioniki i Systemów Sterowania WSOSP [wersja bez gapy]
 7. Odznaka Klub Uczelniany WSOSP
 8. Odznaka Przewodnik PTTK Dęblin WOSL
 9. Odznaka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP
 10. Odznaka Koła NR 18 PTTK SChWL Dęblin
 11. Odznaka Aeroklub Dęblin
 12. Odznaka Wojskowy Krąg Instruktorski ,,DREPTAK’’ WOSL
 13. Odznaka WKS ,,ORLĘTA’’ Dęblin [mała]
 14. Odznaka Służby Ruchu Lotniczego Dęblin
 15. Odznaka Aeroklub ORLAT Dęblin
 16. Odznaka Konferencja Naukowa 90 Lat Szkoły Orląt
 17. Odznaka WKS „ORLĘTA’ Dęblin [duża]
 18. Odznaka Wojskowy Klub Turystyki Górskiej „ DIABLAK’ Dęblin
 19. Odznaka Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Dęblin
 20. Odznaka Pamiątkowa 85 lat Szkoły Orląt-Teraz Dęblin
 21. Odznaka Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych Dęblin [absolwentka]