Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 12Tablica 12

Opis Tablicy 12: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka Muzeum Sił Powietrznych Dęblin Odznaka Muzeum Sił Powietrznych Dęblin…