Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 15Tablica 15

Opis Tablicy 15: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka Pamiątkowa LWP OdznakaXXV lat LWP Odznaka Pamiątkowa LWP Odznaka…