Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 16Tablica 16

Opis Tablicy 16: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka Wzorowy Żołnierz [1 Klasa] Odznaka Wzorowy Żołnierz [2 Klasa…