Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 14Tablica 14

Opis Tablicy 14: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka Zasłużony Działacz Koła Młodzieży Wojskowej   [KMW] Odznaka KMW [złota]…