Polskie Odznaczenia Wojskowe

Tablica 15Tablica-15

Opis Tablicy 15:

Kolejno od górnego rzędu z lewej strony

 1. Odznaka Pamiątkowa LWP
 2. OdznakaXXV lat LWP
 3. Odznaka Pamiątkowa LWP
 4. Odznaka XXX lat LWP
 5. Odznaka Pamiątkowa LWP
 6. Odznaka pamiątkowa MON –Departament NATO
 7. Odznaka pamiątkowa MON
 8. Odznaka XXX lat WP Puławy
 9. Odznaka Muzeum WP Warszawa
 10. Odznaka WAT [1975[
 11. Odznaka XXX lat WAT
 12. Odznaka Wydział Cybernetyki WAT
 13. Odznaka Uczelniany Klub Sportowy WAT
 14. OdznakaPTTK WAT
 15. Odznaka Pamiątkowa WAP
 16. Odznaka Orkiestra Reprezentacyjna WP
 17. Odznaka Orkiestra Koncertowa WP
 18. Odznaka Wojskowy Instytut Uzbrojenia [Zielonka]
 19. Odznaka UNDOF XXVI Zmiana
 20. Odznaka XXV lat LWP w Pokojowych Misjach
 21. Odznaka Polski Kontyngent Wojskowy Wzgórza Golan
 22. Odznaka Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu -Leninizmu [brąz]
 23. Odznaka Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu -Leninizmu [srebrna ]wz.1979r.
 24. Odznaka Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu -Leninizmu [złota]
 25. Odznaka WKS „Lublinianka’ Lublin
 26. Oznaka Komitet Sportowy Wojska Polskiego
 27. Odznaka 15 Pułku Piechoty Wilków [miniatura]
 28. Odznaka 25 lat Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Głowno
 29. Odznaka Wzorowy Żołnierz
 30. Wojskowa Odznaka Strzelecka [brązowa]
 31. Wojskowa Odznaka Strzelecka [srebrna]
 32. Wojskowa Odznaka Strzelecka [złota]
 33. Odznaka Wzorowy Szef Pododdziału
 34. Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej [brązowa]