Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 11Tablica 11

Opis Tablicy 11: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka Wojska Lotnicze i Obrona Przeciwlotnicza miniatura odznaki Odznaka Zasłużony…