Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 9Tablica 9

Opis Tablicy 9: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka 32 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania [Kraków] Odznaka 17 Eskadra…