Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 6Tablica 6

Opis Tablicy 6: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka 15 – lecie 60 LPSz Radom Odznaka 20 –…