Polskie Odznaczenia Wojskowe
Tablica 5Tablica 5

Opis Tablicy 5: Kolejno od górnego rzędu z lewej strony Odznaka 23 Lotniczej Eskadry Specjalna Dęblin Odznaka 23 LESZ [srebrna]…