Polskie Odznaczenia Wojskowe

Tablica 7Tablica-7

Opis Tablicy 7:

Kolejno od górnego rzędu z lewej strony

 1. Odznaka Pamiątkowa WAT wz.1993r. Warszawa
 2. Odznaka Absolwenta WAT wz.1993r. Warszawa
 3. Miniatura Odznaki
 4. Odznaka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych [1990] Wrocław [srebrna]
 5. Odznaka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych [złota]
 6. Odznaka Wyższej Szkoły Oficerskiej Służby Kwatermistrzowskiej [Poznań]
 7. Odznaka Wyższa Szkoła Oficerska wz.1995 [Toruń]
 8. Odznaka Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego wz.1995 [Oleśnica]
 9. Odznaka Centrum Szkolenia Radioelektronicznego wz.1995 [Jelenia Góra]
 10. Odznaka 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. T. Kościuszki [Legionowo]
 11. Odznaka 14 Brygada Pancerna Ziemi Przemyskiej [Przemyśl]
 12. Odznaka 7 Pułk Ułanów Lubelskich [Łęczyca] przeformowany w 7 dywizjon kawalerii powietrznej
 13. Odznaka 69 Leszczyńskiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej
 14. Odznaka Departamentu Społeczno-Wychowawczego [Warszawa]
 15. Odznaka 1 Centralna Składnica Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego [Dęblin]
 16. Odznaka 1 Pułk Drogowo-Mostowy [Dęblin]
 17. Odznaka 2 Korpus Zmechanizowany [Kraków]
 18. Odznaka 40 lecie Jednostki Wojskowej 1175 [Stężyca]k. Dęblina]