Polskie Odznaczenia Wojskowe

Tablica 4Tablica-4
Opis Tablicy 4:

Kolejno od górnego rzędu z lewej strony

 1. Odznaka 58 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego Dęblin
 2. Odznaka XX lecie 58lpszb
 3. Odznaka Pamiątkowa [wersja]
 4. X lat 58lpszb
 5. Odznaka Pamiątkowa [wersja]
 6. Odznaka 58 lpszb [wersja]
 7. Odznaka 40 lecie 58 lpszb [wersja]
 8. Odznaka 40 lecie 58lpszb [wersja]
 9. Odznaka 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego
 10. Odznaka 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego
 11. Odznaka Pamiątkowa 1 OSZL
 12. Odznaka Pamiątkowa 50lecie 1OSZL [złota]
 13. Odznaka Pamiątkowa 50 lecie 1OSZL [srebrna]
 14. Odznaka 1 Eskadry Lotniczej 1 OSZL Dęblin
 15. Odznaka Zespołu Akrobacyjnego ,,ISKRY’’
 16. Odznaka Pamiątkowa Rozformowania
 17. Odznaka Pamiątkowa
 18. Odznaka 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
 19. Odznaka 1 OSZL Dęblin ppłk. Roman Mędrek