Polskie Odznaczenia Wojskowe

Tablica 13Tablica-13

Opis Tablicy 13:

Kolejno od górnego rzędu z lewej strony

Szkolnictwo Wojskowe

 1. Odznaka Akademia Sztabu Generalnego
 2. Odznaka Wojskowa Akademia Polityczna
 3. Odznaka Wojskowa Akademia Medyczna
 4. Odznaka Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej
 5. Odznaka Wojskowa Akademia Techniczna
 6. Odznaka Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych
 7. Odznaka Oficerskiej Technicznej Szkoły Lotniczej
 8. Odznaka Oficerskiej Szkoły Łączności
 9. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej
 10. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności
 11. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych
 12. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej
 13. Odznaka Wyższe j Oficerska Szkoły Wojsk Zmechanizowanych
 14. Odznaka Wyższej Oficerska Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii
 15. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych
 16. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych [wz. 2.1972 szeroki rant]
 17. Odznaka Centrum Doskonalenia Oficerów [wz1977]
 18. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
 19. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Służb Kwatermistrzowskich
 20. Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej [wz.1 .1972 wąski rant]
 21. Odznaka Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów
 22. Odznaka Szkoła Chorążych [wz.1972]
 23. Odznaka Szkoła chorążych [wz.1990]
 24. Odznaka Podoficerska Szkoła Zawodowa im. Nalazków
 25. Odznaka Podoficerska Szkoła Zawodowa [wz.1972]
 26. Odznaka Szkoła Oficerów Rezerwy
 27. Odznaka Szkła Podoficerów Rezerwy