Polskie Odznaczenia Wojskowe

Tablica 10Tablica-10

Opis Tablicy 10:

Kolejno od górnego rzędu z lewej strony

 1. Odznaka Pilot Wojskowy IIRP [Kopia]
 2. Odznaka Nawigator Wojskowy [3 klasa]
 3. Odznaka Pilota Wojskowego [2 klasa]
 4. Odznaka Pamiątkowa Wojska Lotnicze
 5. Odznaka Pamiątkowa Wojska Lotnicze
 6. Odznaka Strzelec Radiotelegrafista
 7. Odznaka Zasłużony Dla Lotnictwa DWL[wersja 1]
 8. Odznaka Zasłużony Dla Lotnictwa DWL[wersja 2]
 9. Odznaka Mechanik Lotniczy
 10. Odznaka Technik Lotniczy
 11. Odznaka Skoczek Spadochronowy
 12. Odznaka Techniczny Klucz Służby Socjalistycznej
 13. Odznaka Instruktor Spadochronowy Wojsk Powietrzno-Desantowych
 14. Odznaka miniatura [jw.]
 15. Odznaka Klucz Służby Socjalistycznej
 16. 17 Odznaka Instruktor Spadochronowy